Blog

De waarden van.. [Deel 1 – Alcoholisme]

Wat is de waarde van leven, als je dakloos bent of vluchteling. Wat is de waarde van leven als je elke week naar de voedselbank gaat of boulimia-/anorexia nervosa hebt. Wat is de waarde van leven, als je de dood in de ogen kijkt. Of omgekeerd, wat is de waarde van leven, als het helemaal voorbij is, maar je moet nog even.

In de serie “De waarden van..” ga ik op onderzoek uit.

Deel 1. De waarden van leven: alcoholisme

Kom maar om drie uur, dan drinken we eerst wat. Zo kwam mijn afspraak tot stand met John, 53 alcoholist. Geboren in Nijmegen, op een moment dat zijn moeder 50 en zijn vader 53 waren en zijn jongste zus 17 jaar ouder. Ouders die helemaal geen kind meer wilde, ze waren al opa en oma. Hun eigen leed verdrinkend van hun pijnlijk verleden, gleed hij zo via Shandy en een sneeuwwitje het alcoholgebruik binnen. Op zijn twintigste als de alcohol dan al niet meer te behappen is, nuchter de rehab uit. Dat heeft niet lang geduurd… nuchter. Zijn leven is een voortdurende worsteling. Geromantiseerd om het leefbaar te houden. Twee flessen port per dag, je ochtendmedicijnen innemen met het gloeiend vlocht. Hart en gebit aan gort, en wat al dies meer.

 

0,7 procent van de Nederlandse bevolking (80.000) is afhankelijk van alcohol. Rond de 30.000 staan geregistreerd bij de verslavingszorg met als primaire problematiek alcoholgebruik. Alcoholgebruik behoort wereldwijd tot de belangrijkste risicofactoren voor ziekte en sterfte. Ook de maatschappelijke en sociale schade door alcoholgebruik zijn groot. Het brengt maatschappelijke kosten met zich mee die betrekking hebben op werk (productiviteitsverlies door werkverzuim, ziekte, slechtere prestaties), misdrijven en overtredingen (vernielingen, verkeersongevallen en justitiële kosten van politie, rechtspraak), verslavingszorg en gezondheidszorg.

0,7 procent van de Nederlandse bevolking (80.000) is afhankelijk van alcohol. Rond de 30.000 staan geregistreerd bij de verslavingszorg met als primaire problematiek alcoholgebruik.

Toekomsttrend

Internationaal gezien ligt het alcoholgebruik onder Nederlandse 15/16-jarige scholieren boven het gemiddelde van 34 Europese landen. Toch is de Nederlandse neerwaartse trend al een paar jaar gaande, vooral onder de leerlingen in de laagste klassen van het voortgezet onderwijs. Daar komt nu voor het eerst een daling onder de 15- en 16-jarigen bij. Een van de oorzaken is het beter naleven van de alcoholgrens bij de verkoop. Maar ook de opvoeding blijkt een belangrijke oorzaak. Uit onderzoek van NIX18 bleek dat steeds meer ouders de sociale norm – het is normaal om niet te roken en te drinken onder de 18 – omarmen en daar ook steeds vaker afspraken over maken met hun kinderen.

The worth of.. [Part 1 – Alcoholism]

What is life worth when you are homeless or a refugee? What is life worth when you must go to a food bank every week or when you have bulimia or anorexia nervosa? What is life worth when you stare death in the face? Or the other way around, what is life worth when it is over but you have to keep going for only a little while?

Read More