De waarden van.. [Deel 3 – Doodgaan]

Wat is de waarde van leven, als je dakloos bent of vluchteling. Wat is de waarde van leven als je elke week naar de voedselbank gaat of boulimia-/anorexia nervosa hebt. Wat is de waarde van leven, als je de dood in de ogen kijkt. Of omgekeerd, wat is de waarde van leven, als het helemaal voorbij is, maar je moet nog even.

In de serie “De waarden van…” ga ik op onderzoek uit.

Deel 3. De waarden van leven: doodgaan

Het is niet makkelijk iemand te vinden die aan het einde van het leven staat. Als je het al weet, is het een lastige vraag; mag ik je interviewen over doodgaan. En plots zat ik naast hem. Naam onbekend, 67 jaar, beide in het Museum de Fundatie in Zwolle. Even de (prachtige) tentoonstelling zien van Jasper Krabbé. Op een bankje voor de schilderijen. Aanvankelijk oppervlakkig, maar al snel de diepte in. Geen tijd te verliezen. Asbestkanker, met uitzaaien naar het hart. Hij hield van kunst, zijn broer kunstenaar en zelf kunst aan de muur. Leven in een vacuüm, balancerend tussen duidelijkheid en hoop. Niet geloven in een hoger doel, maar wel de overtuiging dat je doorleeft in andere mensen; in mij. Het meest waardevolle?… de liefde. Samen tot tranen geroerd. Je eigenlijk geen raad weten met je enige houvast: Pluk de dag; wat dat moge betekenen.

Door de veroudering van de Nederlandse bevolking is er een toename van het aantal nieuwe kankerpatiënten. Deze toename is zichtbaar bij zowel mannen als vrouwen. Het risico kanker te krijgen zal in de toekomst licht toenemen. Het aantal personen dat sterft aan kanker zal ook toenemen. Daarentegen neemt het risico van het sterven aan kanker voor zowel mannen als vrouwen licht af. Door de toename van het aantal mensen met de diagnose kanker en een lichte afname van en een lichte afname van het aantal sterfgevallen ten gevolge van kanker, zal het aantal patiënten aanzienlijk toenemen, vooral in de oudere leeftijdsgroepen.

Door de veroudering van de Nederlandse bevolking is er een toename van het aantal nieuwe kankerpatiënten. Daarentegen neemt het risico van het sterven aan kanker voor zowel mannen als vrouwen licht af.

Toekomsttrend

De Nederlandse bevolking groeit niet alleen, maar wordt ook ouder. Recentelijk is de toename van het aantal ouderen in een versnelling geraakt; de eerste babyboomers van de naoorlogse geboortegeneratie bereiken de leeftijd van 65 jaar. Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt. De omvang en vooral de leeftijdssamenstelling van de bevolking zijn van belang voor de prognose van kankerincidentie en -sterfte. Door vergrijzing van de bevolking is er een duidelijke toename van kankerpatiënten te verwachten in de nabije toekomst.