Blog

Stilstaan

“Heb je vandaag al gelummeld?.. of had je daar geen tijd voor?”

Als je in de 18de eeuw de hele dag op je canapé kon liggen, was dat een vorm van enorme rijkdom. In deze tijd ben je succesvol, als je een volle agenda hebt en honderden mails. Stond school, vanuit het Latijnse woord scholare, voor rust en vrije tijd. Daar is in de huidige vorm geen sprake van. Leefde we vroeger met het ritme van dag/nacht en de seizoenen, nu staat er onder een artikel: de leestijd bedraagt 3.23 minuten.

Gek, want juist in rust is er kans voor reflectie en bezinning.
Medio vorige eeuw zijn wij minder gaan werken en hebben dat verruild voor meer vrije tijd. Echter deze vrije tijd werd snel weer gevuld. Van de ene afspraak naar het volgende wat nog moet worden gedaan.

Boodschappenservice, honden-uitlaat, kinderopvang, maaltijd bezorgen, helaas nog steeds geen tijd.

Vorig jaar ben ik in november in 24 dagen naar 24 tijdzones gereisd. Ik wilde graag de tijd schaarste lijflijk voelen. Deze reis heeft mij veel duidelijk gemaakt. Met name dat elke vorm van toekomstperspectief ontbreekt, als je constant de grenzen van tijd opzoekt.

Veel organisatie kampen met werknemers die voortdurend onder werkdruk staan. Een zeer ongezonde situatie. Wil je goed je werk kunnen doen, heb je tijd nodig om je erin te verdiepen of om je horizon te verbreden. Als daar geen tijd meer voor is, ben je brandjes aan het blussen en balanceren op de taken die nu moeten gebeuren.

Sta jij wel eens stil bij tijd?
Instagram: Door letterlijk mijn voeten te plaatsen in dit moment sta ik stil bij tijd. Insta: bureau_leontine_hamer #stilstaan #toekomstvantijd.

 

  

Standing still

“Have you wasted your time today? … or didn’t have time?”

If you could lie on your canapé all day long in the 18th century, it was a form of enormous wealth. In this time you are successful, if you have a full agenda and hundreds of mails.

Was school, from the Latin word scholare, for rest and free time. There is no question in the current form. We used to live with the rhythm of day / night and the seasons, now there is under an article: the reading time is 3.23 minutes.

Read More